Centrum duševního zdraví Fénix

Na projekt CDZ Fénix je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.
Naše bezplatné služby jsou určeny pro osoby z okresu Hodonín se závažným duševním onemocněním (např. schizofrenie, deprese, mánie), nebo pro osoby, které jsou tímto onemocněním ohroženi.
Služby poskytujeme od 18 dovršeného věku.
Pomáháme také příbuzným či blízkým lidí se závažným duševním onemocněním.
Spolupracujeme s ostatními organizacemi, kteří podporují osoby se závažným duševním onemocněním.

Co pro Vás můžeme udělat:

  • domluvíme se s Vámi na setkání v prostorách CDZ, u Vás doma nebo na jiném domluveném místě,
  • společně probereme, jaká je situace, podpoříme Vás,
  • domluvíme se s Vámi, jakou podporu či pomoc byste si přáli (služby lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice; najít si práci, brigádu, bydlení; vyřídit úřední formuláře),
  • s Vaším souhlasem se domluvíme s jinými profesionály, kteří by Vám mohli pomoci.

Kontakty:

Telefon: +420 774 740 881
Email: info@cdz-fenix.cz
Web: http://cdz-fenix.cz

Adresa:

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s.
Urbanova 625/8
697 01 Kyjov

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, ( reg. číslo : CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) realizováno MZČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Z Evropského sociálního fondu.

SK 2019